Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego inicjatywa o wymiarze międzynarodowym dolnośląskich instytucji kultury

Do 30 września 2022 roku trwa nabór do pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. Zgłaszać można prace zarówno z zakresu szkła artystycznego, jak i dizajnu.

Konkurs jest skierowany do twórców pełnoletnich z Polski i zagranicy. Zgłoszenia w formie online kierować będzie można na adres horbowy@okis.pl oraz przez Formularz na stronie www.horbowy.okis.pl. Spośród nadesłanych propozycji międzynarodowe jury wyłoni najlepsze realizacje. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie również katalog. Laureatom przyznane zostaną nagrody zarówno finansowe, jak i m. in. udział w sympozjach, warsztatach czy zapewnienie stypendium w renomowanej Pilchuck Glass School.

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora