Wystawa wieńczy kilkuletnią pracę nad różnymi formami rejestracji aktywności słonecznej. Autor powraca do rudymentów fotografii, wchodzi do wnętrza czarnej skrzynki camera obscura by spojrzeć na fotografię nie jak na narzędzie powoływania estetycznych obrazów, ale jako medium rejestrujące i wizualizujące zjawiska dzięki światłu Słońca. Wystawie towarzyszy publikacja dająca wgląd w autorskie, nowatorskie techniki powoływania obrazów i wykorzystania analogowych mediów fotograficznych.

Tomasz Dobiszewski (1977) w 2005 roku ukończył ASP w Poznaniu (obecnie UAP). Od 2018 roku pracuje w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. W latach 2008-2010 związany z galerią Foto-Medium-Art w Krakowie. Współpracował z grupami FUgg, laubyn, 6_3 oraz Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Od 2013 r. współpracuje ściśle z Galerią Entropia. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Posługuje się fotografią, wideo, animacją, instalacjami multimedialnymi i site-specific, mail artem czy książką artystyczną. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Eksperymentuje z nowym narzędziem nie tylko po to, by zrealizować prace z przewidywalnym dla owego narzędzia rezultatem, ale stara się przesuwać akcenty na peryferie danej metody i wykorzystywać przyrodzone, chociaż niepodstawowe właściwości urządzeń i technologii, często ciekawsze i nieoczywiste. Ostatnio skupia się na wizualizowaniu niemożliwych do percepcji zjawisk, które nie tylko poszerza wiedzę o otaczającym świecie, ale także pogłębia naszą wyobraźnię i rozwija myślenie wzrokowe.

Tomasz Dobiszewski
TROPIĄC SŁOŃCE
16.12.2022–10.01.2023
Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4, Wrocław