Wystawa Zmiana jest podsumowaniem kolejnej edycji Sympozjum sztuki „Było, jest i będzie”, odbywającego się cyklicznie od 2017 roku w Morawie pod Strzegomiem, którego organizatorem jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Jesienią 2022 roku (23-30.09.2022) morawski pałac i otaczający go park po raz kolejny stały się miejscem działań, eksperymentów i akcji artystycznych. Proponując temat Zmiana, kuratorka sympozjum Magda Grzybowska, chciała zachęcić twórców do kreowania obiektów materialnych, malarstwa i rysunku, prac audio i wideo, działań efemerycznych i z obszaru performansu, dokumentacji czy wykładów dotyczących sztuki. Zamiarem było poszerzenie pola eksploracji miejsca o nowe sposoby obrazowania i twórczej ekspresji. Motywem przewodnim Sympozjum w roku 2022 była zmiana rozumiana bardzo szeroko – jako czynnik procesu, działania czasu i wpływu na rzeczywistość. Działaniom przyświecała idea otwartości na pracę z miejscem, społecznością lokalną, na historyczne konteksty i szukanie łączności z naturalnym otoczeniem – ogrodem, parkiem, kamieniołomem.

Wystawa w galerii Geppart jest próbą przeniesienia wyników sympozjum, osadzonego w określonej tkance historycznej i przyrodniczej, do sterylnej przestrzeni galerii sztuki. Prace site specific stworzone przez 16 zaproszonych artystów i artystek, powstałe w zabytkowym pałacu i założeniu parkowym w Morawie zostają tym samym przemieszczone – trafiają do instytucji wystawienniczej, zyskując nowy wymiar i wymowę.

 

Uczestnicy i uczestniczki: Pablo Ramírez González, Roland Grabkowski, Magda Grzybowska, Grzegorz Jaworski, Katerina Kouzmitcheva, Vladimír Kovařík, Olena Matoshniuk, Magda Niedzielska, Zofia Pałucha, Michał Pietrzak, Alicja Pruchniewicz, Aleksandra Pulińska, Marek Ruszkiewicz, Katarzyna Szarek, Weronika Trojańska, Jack Williams.

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora

 

ZMIANA
Galeria Geppart ASP Wrocław
27.01-25.02.2023
Galeria Geppart ASP Wrocław
ul. Księcia Witolda 68/2 (II piętro)
Centrum Sztuki Piekarnia, Wrocław
kuratorki: Magdalena Grzybowska, Patrycja Sikora