10.Triennale Młodych: Utrwalanie | OPEN CALL

Koncepcja kuratorska:

Trzy lata, które minęły od ostatniej edycji Triennale, nie były łatwe dla początkujących twórców i twórczyń. Pandemia nie tylko opóźniła debiut wielu młodych artystów, lecz także wywróciła do góry nogami sposób edukacji oraz komunikacji. Coraz głębsze zaniechania w politykach klimatycznych, a także pogłębiające się nierówności społeczno-finansowe nasilały wrażenie zbliżającej się katastrofy. W końcu inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła niechlubny rozdział historii, który, jak mogło się wydawać, został już dawno zamknięty.

Jednak, prócz nastrojów pełnych niewiary w możliwość poprawy obecnej sytuacji, mogliśmy być świadkami działań dających nadzieję, i to być może w momencie najmniej spodziewanym. W reakcji na pandemię, kryzys na granicy z Białorusią oraz przybycie do naszego kraju milionów ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie utworzone zostały liczne, oddolne inicjatywy i wspólnoty, których członkowie i członkinie zaangażowali się w działania pomocowe. W sytuacjach kryzysowych sprawczość społeczeństwa obywatelskiego przełożyła się na realną pomoc osobom w zagrożeniu.

Czy gesty te stanowią początek długofalowego działania, które w przyszłych miesiącach i latach się utrzymają, czy może były one tylko odruchami w reakcji na kryzys? Ostatnie badania pokazują bowiem, że część polskiego społeczeństwa staje się niechętna przebywającym w Polsce ukraińskim uchodźcom, szczególnie w kwestii obecności większej liczby Ukraińców na polskim rynku pracy oraz korzystania przez nich z programów socjalnych. Przyszłe miesiące mogą więc poddać próbie wytrwałość Polaków w kwestii niesienia pomocy sąsiadom ze wschodu.

Wobec mgliście rysującej się przyszłości, w ramach 10. Triennale Młodych chcemy postawić trzy zasadnicze pytania:

 1. Czy uda się utrwalić pozytywne doświadczenia solidarnego zaangażowania obywatelskiego poza sytuacją kryzysową?
 2. Czy możemy wyobrazić sobie istnienie podobnych, działających mechanizmów w innych warunkach?
 3. Czy procesy, które mogliśmy obserwować w ciągu ostatniego roku, mają potencjał wspólnototwórczy?

Prócz trzech głównych pytań, zgłaszane prace mogą dotyczyć poniższych zagadnień:

 1. Jak wzmacniać współpracę pomiędzy kolektywami, instytucjami i różnego rodzaju podmiotami skupiającymi się na budowie wspólnej przyszłości?
 2. Jak wzmacniać wartościowe idee w świecie pełnym dezinformacji, w rzeczywistości pogrążonej w kryzysie, gdzie coraz mniej osób wierzy w dobrą przyszłość?
 3. Co powinno nastąpić po rezydencjach pomocowych dla artystów uciekających przed wojną?
 4. Jak radzić sobie w „kryzysowych czasach”?
 5. Jak konstruować polsko-ukraiński dyskurs w sztuce? Jak skutecznie działać razem?
 6. Jak rozpowszechniać wartościowe pomysły, które zostały już wypowiedziane, ale są niesłyszalne?
 7. Jak powinna wyglądać sztuka wobec wojny toczącej się za naszymi granicami?

Jako kuratorzy 10. Triennale Młodych wierzymy, że sztuka może stać się obszarem do implementacji idei i rozbudzania wyobraźni. Pokładamy nadzieję w inspirujących twórcach, instytucjach i działających strukturach, które nas otaczają. Dlatego też na przyszłoroczną wystawę poszukujemy prac prezentujących pomysły na realną zmianę otaczającej nas rzeczywistości, jak również projektów mających na celu wspólną naukę nawigacji pomiędzy istniejącymi już pomysłami na budowanie dobrze funkcjonującej wspólnoty w nieodległej przyszłości.

 1. Triennale Młodych będzie polsko-ukraińskim wydarzeniem mającym na celu nie tylko ukazanie przekroju przez aktualną twórczość artystów z Polski i Ukrainy, ale również opowiedzenie o dalszych możliwych losach wspólnoty obydwu narodów walczących o demokratyczną przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej.

Triennale nie ma charakteru konkursu, organizator nie przewiduje nagród dla uczestników.

Szczegóły naboru:

Uczestnicy i uczestniczki 10. Triennale Młodych zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przesłanych w procesie otwartego naboru.

Zgłoszenie przesłane drogą mailową powinno zawierać pojedynczy plik PDF zatytułowany imieniem i nazwiskiem artysty (w formacie: “imię_nazwisko_zgłoszenie”). Plik powinien zawierać:

 1. Jednostronicowe CV;
 2. Portfolio przedstawiające 3 wybrane projekty powstałe po 2019 roku;
 3. Jeden pomysł na pracę lub prezentację powstałej pracy, którą osoba aplikująca chciałaby zaprezentować podczas Triennale;
 4. Odpowiedź na krótkie pytanie: „dlaczego identyfikujesz się z młodą sztuką?” (kilka zdań)

Prosimy o nieprzesyłanie oddzielnych zdjęć oraz linków do folderów z materiałami.

Zgłoszenia w formie mailowej przyjmujemy pod adresem: triennale@rzezba-oronsko.pl. W tytule e-maila prosimy podać imię i nazwisko (w formie: “imię_nazwisko_zgłoszenie”).

Zgłoszenia można przesyłać w językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

W open callu udział może wziąć każda osoba niezależnie od wieku i wykształcenia.

Proponowana praca nie może być częścią istniejącej kolekcji i powinna być własnością artysty.

Zachęcamy twórców do zgłaszania jeszcze niezrealizowanych projektów. Organizatorzy zapewniają wsparcie pracowników oraz możliwości skorzystania z warsztatów i zaplecza technicznego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (warsztaty ceramiczne, stolarskie, odlewnię, kuźnię).

Ze względu na profil działalności Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku szczególną uwagę będziemy zwracać na prace problematyzujące lub odnoszące się do rzeźby, instalacji czy projektów w przestrzeni (z uwzględnieniem prac performatywnych) itp.

Na pozytywne rozpatrzenie nadsyłanych propozycji wpływ będzie mieć również zadedykowanie ich kilku proponowanym przez nas przestrzeniom. Prócz galerii głównej w Muzeum Rzeźby Współczesnej do dyspozycji twórców oddana zostanie także przestrzeń korytarza prowadzącego do galerii. Zachęcamy także do przesyłania propozycji prac przeznaczonych do Parku Rzeźby w Orońsku. Plany i zdjęcia proponowanych przestrzeni znajdują się pod linkiem: https://tinyurl.com/4ef3bdh7

Obowiązujące terminy:

Na zgłoszenia czekamy do 19 marca 2023 roku, do godziny 22:00 (CET).

Wyniki naboru zostaną ogłoszone  do 15  kwietnia 2023 roku.

Otwarcie 10. Triennale Młodych odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2023 roku. Wystawa potrwa do 3 września 2023. Dwa tygodnie pracy przed otwarciem Triennale będą czasem intensywnej pracy nad powstającymi projektami. W związku z powyższym, prosimy osoby aplikujące o gotowość do przyjazdu i obecności w Centrum Rzeźby Polskiej w dniach  12-26 czerwca 2023 (koszty noclegów i wyżywienia pokrywa organizator).

 

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Kuratorzy: Stanisław Małecki, Lia Dostlieva
Współpraca: Andrii Dostliev

Wszystkie pytania związane z naborem oraz organizacją Triennale prosimy kierować na adres mailowy: triennale@rzezba-oronsko.pl

Więcej informacji