Indywidualna wystawa fotografii Marty Bogdańskiej jest efektem jej ośmioletniego pobytu w Libanie oraz nowym spojrzeniem na powstałe w tym czasie zdjęcia. Artystka po raz pierwszy prezentuje swoje prace z tego okresu w formie wystawy, która odbywać się będzie w wiele lat po wyjeździe, dzięki czemu jest ona formą powrotu do przeszłości i pracy z własną pamięcią, z własnym archiwum. Jest to też podróż do świata, którego już nie ma, ponieważ Liban od tego czasu pogrążył się w głębokim politycznym i ekonomicznym kryzysie. Fotografie Bogdańskiej są osobiste, nostalgiczne, momentami absurdalne. Pojawiające się na nich obiekty, przedmioty czy pejzaże tworzą wizualny pamiętnik. Spojrzenie turystki przenika się w nim ze spojrzeniem osoby dobrze znającej to miejsce, ale nadal obcej.
Projekt Bogdańskiej rozwijał się wokół dyskursu konfliktu – ustawicznego strachu i niebezpieczeństwa, pośród których mieszkańcy Libanu uczą się żyć. Ważnym punktem odniesienia dla wystawy stał się z tego powodu napisany, w 1990 roku, wiersz libańsko-amerykańskiej poetki Etel Adnan „It Was Beirut, All Over Again”, w którym stolica Libanu Bejrut jawi się jako metafora świata przepełnionego wojną i przemocą. Bogdańska, w swoich pracach, w podobny sposób widzi to miejsce, ale jeszcze istotniejsza jest dla niej odporność ludzi, rzeczy, roślin na dziejące się zło; sprawia ona, że trwają mimo wszystko — w nadzwyczajnym stanie kruchości. Symbolem tej wytrwałości jest pojawiający się na fladze Libanu cedr, którego siła, tak jak wszystko w tym kraju, jest w ostatnim czasie bardzo nadwyrężona. Drzewo to stało się bowiem ofiarą ocieplenia klimatu, ale jako symbol wciąż przecież odsyła do morskiej potęgi tego obszaru, będącej jednocześnie jego przekleństwem. Artystka śledzi te niejednoznaczności, ujawniające się w na pozór banalnych detalach, a jej czułe spojrzenie wykracza znacznie dalej poza kwestie historyczne czy geopolityczne.

Marta Bogdańska jest artystką wizualną, fotografką, menedżerką kultury i twórczynią artystycznych filmów dokumentalnych. Realizowała międzynarodowe projekty artystyczne i kulturalne. Jej książka “SHIFTERS” została wybrana przez Festiwal PHotoESPAÑA Najlepszą Międzynarodową Publikacją Fotograficzną Roku, a także była nominowana do Kassel Dummy Award, Luma Rencontres Dummy Book Award Arles, & MACK First Book Award. Wraz z ARCHIWUM PROTESTÓW PUBLICZNYCH (APP) i 5 innymi artystami wygrała Nagrodę SPOJRZENIA 2021 i została nominowana do PASZPORTów POLITYKI 2021. Prace Marty były pokazywane m. in. na BELFAST PHOTO FESTIVAL, ATHENS PHOTO FESTIVAL, PHOTOESPANA, FOTOFESTIVAL ŁÓDŹ, CIRCULATION(S) IN PARIS, Biennale di Fotografia PHOTOLUX.

Agata Ciastoń jest niezależną kuratorką, badaczką i autorką tekstów. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat współpracuje z instytucjami kultury, edukacji oraz wydawnictwami. Jest pomysłodawczynią, koordynatorką i kuratorką licznych wystaw z udziałem polskich i zagranicznych artystów. Stypendystka i uczestniczką kilku programów artystycznych i kuratorskich. W swojej pracy interesuje się przede wszystkim problematyką różnorodnie pojmowanych granic i terytoriów. W jej projektach często powracają zagadnienia dotyczące krajobrazu oraz relacji człowieka ze światem zwierząt, roślin i rzeczy.

Marta Bogdańska. Niebo i ogród
kuratorka: Agata Ciastoń
Galeria Miejsce przy miejscu
pl. Strzelecki 14, Wrocław
02.03-20.04.2023