Już 10 marca, o godzinie 18:30 zapraszamy na otwarcie wystawy podsumowującej program mentorski dla młodych twórców i twórczyń OP_YOUNG. W przestrzeni galerii OP ENHEIM swoje prace zaprezentują laureatki trzeciej edycji programu – Daria Kowalewska, Ada Lach-Lewandowska oraz Agnieszka Gotowała, która otrzymała wyróżnienie. Podczas trwania wystawy odbędą się także działania dedykowane publiczności realizowane przez artystki.
W ramach jednej wystawy pozornie oddalone od siebie koncepcje twórcze, spotykają się w przestrzeni galerii, by pokazać wrocławskiemu odbiorcy artystyczną wizję współczesności. Każda z artystek wypowiada się w innym, właściwym dla siebie medium (fotografia, rysunek, metal, ceramika), mierząc się z zagadnieniem własnej tożsamości, czy też jej zachwianiu, ekologii, cielesności, duchowości, przemijania, złożonością i wielowymiarowością świata natury czy też przełożenia procesów zachodzących w przyrodzie na cykliczność, życie człowieka i ostatecznie jego jestestwo. Ekspozycja jest mocną w wyrazie i formie słodko-gorzką opowieścią o bezpieczeństwie, przemijaniu i poszukiwaniu tożsamości. Punktem wspólnym wypowiedzi artystek jest natura, współistnienie oraz duchowy wymiar poznawania własnego „ja”.
Przygotowane na tę ekspozycję dzieła, odzwierciedlają konkretne i uformowane już postawy twórcze. Nie są to jednak postawy bezkompromisowe, ale mające wyraźne osadzenie problemowe, które cechuje wyostrzenie zmysłu obserwacji, otwartość patrzenia i chyba najbardziej – stabilna podstawa mająca solidne umocowanie w doświadczeniu. I mimo, że pod względem estetycznym, ale też w sposobie oddziaływania, tworzona przez nie sztuka, znacząco się różni, to sprawny widz, sięgając niejako do korzeni, z łatwością odnajdzie łączące je cechy wspólne, które nazwać możemy artystycznymi zapalnikami. A jest ich wiele… – mówi kuratorka wystawy Kama Wróbel.
Artystki zachęcają nas by choć na chwilę się zatrzymać i wspólnie z nimi zastanowić się nad globalnymi problemami, które zostały ujęte w intymny sposób.

Uważny widz odnajdzie tu również odrobinę metafizyki czy może lepiej – duchowości, która jest nieodłączną towarzyszką trudnego procesu poszukiwania siebie, w tym coraz bardziej złożonym i pędzącym świecie, w którym trudno już o równowagę – kontynuuje Kama Wróbel .
Wystawa „Life Takes on a Different Meaning” jest podsumowaniem trzeciej edycji realizowanego od 2020 roku programu mentorskiego dla młodych artystów i artystek z Dolnego Śląska, który wspiera i aktywizuje lokalną scenę artystyczną. Otwarcie wystawy odbędzie się 10 marca o godzinie 18:30 – będzie to doskonała okazja, aby spotkać się z autorkami prac i osobiście zadać im pytania odnośnie realizowanych projektów.

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora

Life Takes on a Different Meaning
Daria Kowalewska /
Ada Lach-Lewandowska / Agnieszka Gotowała
Wystawa podsumowująca program OP_YOUNG

Kuratorka:
Kama Wróbel

Wernisaż:
10.03.2023, godz. 18:30
Czas trwania wystawy:
10.03.2023 – 23.04.2023 r.

Organizator: OP ENHEIM
Współorganizator: VOP