Tegoroczna wystawa 9. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów jest kontynuacją współpracy między ośmioma uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów w Polsce. Wystawa jest również jednym z głównych komponentów Biennale WRO 2023 Treści wymienialne / Fungible Content. W Studio BWA Wrocław zobaczymy prace inspirowane strukturą grzybni, układami biomorficznymi oraz psychodeliczne i rozmarzone realizacje wideo.

W tym roku, wystawa 9. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów powraca do Studio BWA Wrocław. Celem projektu jest wymiana doświadczeń tego kierunku nauczania w publicznych uczelniach artystycznych w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, jak i promocja absolwentek i absolwentów uczelni. Tegoroczna ekspozycja będzie nosić tytuł Mikoryza.
Mikoryza w naturze to strzępki grzybni, które żyją w symbiozie z korzeniami roślin i zwiększają odporność roślin na choroby. Proces ten można rozumieć zarówno jako strategię komunikacyjną, jak i model przetrwania – relację symbiozy między światami fauny i fungi.
Metafora mikoryzy jest przedstawiona na wystawie na dwa sposoby – z jednej strony tytuł odnosi się do narracji Konkursu, u którego podstaw leży model rywalizacji. Budując ekspozycję i relacje między uczestniczkami i uczestnikami wystawy w kontekście ich prac, staramy się uwypuklić charakter współbycia
i współdziałania w jednej przestrzeni. Z drugiej strony, grzybiczy komponent jest widoczny w pracach prezentowanych na wystawie. – komentuje kurator i producent Mikoryzy, Cezary Wicher.

W Studio BWA Wrocław prezentujemy realizacje nawiązujące do konceptualizmu (Klaudia Kasperska i Oleksandr Goliuk), które mimo techniki cyfrowej, stoją w opozycji do tradycji nowomedialnej. Są to instalacje wyraźnie inspirowane układami biomorficznymi. Rozmarzone i psychodeliczne realizacje wideo (Jan Kowal, Piotr Michalski i Franciszek Drażba) prezentujemy pośród wijącej się i poskręcanej struktury grzybni, w której krążą „niezidentyfikowane obiekty rysujące” (Sonia Kujawa). W tym wszystkim, spoiwem grzybnej konstrukcji Mikoryzy są sposoby pojmowania i doświadczania świata oraz opowieść o kalibracji naszych zmysłów
i ograniczeniach postrzegania (Małgorzata Wrońska, Kacper Krajewski).

Organizatorami wystawy są: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Centrum Sztuki WRO i BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej.

Artyści/stki: Oleksandr Holiuk, Kacper Krajewski, Klaudia Kasperska, Jan Kowal, Sonia Kujawa, Piotr Michalski, Franek Warzywa, Małgorzata Wrońska
Kurator: Cezary Wicher

Mikoryza
wystawa 9. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
10.05–27.05.2023
wernisaż: czwartek, 11.05.2023, godz. 20:30
Studio BWA Wrocław
Ruska 46a/301 (III piętro)