Piotrkowskie Biennale Sztuki jest konkursem ogólnopolskim, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Każda edycja Biennale to możliwość prezentacji postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji tematu proponowanego przez organizatora. Ukierunkowanie biennale na autentyczne problemy filozoficzne to cecha wyróżniająca ten konkurs. Tytułowe tezy poprzednich edycji Biennale to „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?”, „Koniec człowieka?”, „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?”, „Powrót z gwiazd”.

Przy kwalifikacji prac do finałowej wystawy Jury zwraca uwagę na problematykę ideowo-filozoficzną zawartą w pracach, na jakość i innowacyjność formy artystycznej, otwartość na dialog ze współczesnością nie preferując żadnej z technik, szkół czy środowiska twórczego. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni czynny twórca sztuki wizualnej. Obok artystów dyplomowanych mogą wziąć udział twórcy nieposiadający dokumentu ukończenia uczelni artystycznej ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Członkowie jury to uznani artyści, krytycy, pedagodzy. W latach ubiegłych w jury zasiadali m.in. Wojciech Leder, Edward Łazikowski, Łukasz Korolkiewicz, Janusz Bałdyga, Marcin Berdyszak, Katarzyna Józefowicz, Julia Kurek, Małgorzata Wielek-Mandrela, Wojciech Pukocz i Andrzej Saj.

Od 2021 r., przez kolejne 3 edycje kuratorem artystycznym biennale i przewodniczącym jury jest Grzegorz Borkowski.

„STOICKI IMPULS” tytułowy temat tegorocznej 7. edycji Biennale.

Poniżej przedstawiamy zarys założeń problemowych, które sformułował Grzegorz Borkowski (pełny tekst na stronie biennalepiotrkow.pl)

„Tegoroczny konkurs kieruje uwagę na postawę stoicką, której podstawowe zasady sformułowane zostały w starożytnej Grecji i od tego czasu są obecne i żywe w całej kulturze europejskiej. Zakorzeniony w polskim języku zwrot „ze stoickim spokojem” akcentuje tylko jeden z elementów tej tak potrzebnej współcześnie postawy. Z powodu aktualnej, trudnej sytuacji społecznej wszyscy odczuwamy nadmiar negatywnych emocji – niepokoju, irytacji, złości czy gniewu. Negatywne emocje oczywiście komunikują istnienie konkretnych problemów, jednak by je stopniowo rozwiązywać potrzebne jest emocji opanowanie – to pierwsza zasada postawy stoickiej. Wartość stoicyzmu doceniana jest szczególnie w trudnych momentach głębokich zmian społecznych wymuszonych niespodziewanymi okolicznościami, czasach dezorientacji i zwątpienia ludzi w możliwość kierowania swoim losem.
Sztuki wizualne mają niewątpliwie szerokie możliwości w unaocznianiu jak wartościowa jest emocjonalna powściągliwość, uważność, racjonalnie ugruntowana cierpliwość i konsekwencja. Wartościowa przy tym zarówno artystycznie jak i społecznie. Sztuka proponująca zamiast prostego emocjonalnego reagowania postawę namysłu, intelektualnego podążania w głąb wybranych zagadnień (także tych sygnalizowanych przez emocje) jest teraz nam społecznie niewątpliwie potrzebna. Sztuka oparta na zdyscyplinowanym posługiwaniu się artystycznymi środkami jest w stanie ukazać, że zależy jej nie tylko na samej sztuce, ale na rozpoznaniu świata i naszego w nim miejsca. Stoicyzm jest istotną podporą dla takich artystycznych strategii, bowiem proponuje postawę zdecydowanie aktywną, mobilizuje do działania uwzględniającego dobro szerszych kręgów społecznych. Stoicka postawa to śmiałe wezwanie do niełatwego zmagania się z rzeczywistością przesyconą emocjami, dezinformacją i natłokiem nowych wiadomości.
Jesteśmy przekonani, że spośród prac nadesłanych na konkurs uda się wybrać ciekawe i inspirujące artystyczne wypowiedzi ukazujące, jak ludzie sztuki pojmują „stoicki impuls”, co może oferować sztuce i współczesnym społeczeństwom postawa stoicka i jak może być w aktualnej rzeczywistości realizowana.”

HARMONOGRAM KONKURSU

01.02. – 18.06.2023 r. Zgłaszanie prac do I etapu (zgłoszenia w formie elektronicznej).
31.08.2023 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja na stronie internetowej listy artystów zakwalifikowanych do II etapu.
01.09.-29.09.2023 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.
21.10.2023 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
22.10.2023 r. Panel dyskusyjny wokół VII PBS; spotkanie z artystami, jurorami i publicznością.
22.10. – 30.12.2023 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8).

Oficjalna strona konkursu www.biennalepiotrkow.pl
Adres email do zgłoszeń na konkurs: biennale@odaart.pl
Kontakt telefoniczny z organizatorem: /44/ 733 93 88

NAGRODY REGULAMINOWE

Grand Prix 15 tys. zł
II miejsce 10 tys.
III miejsce 7 tys. zł
Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych pozaregulaminowych wyróżnień i nagród finansowych ufundowanych przez sponsorów i partnerów.

ORGANIZATOR

Ośrodek Działań Artystycznych (ODA) w Piotrkowie Trybunalskim jest samorządową instytucją kultury, powołaną w celu upowszechniania sztuki współczesnej. Geneza ODA to działające od 1976 roku Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria sztuki współczesnej, przekształcone w 2009 roku na Ośrodek Działań Artystycznych.
Misją ODA jest prezentacja i upowszechnianie sztuki współczesnej oraz edukacja kulturalna
i wychowanie aktywnego odbiorcy kultury i sztuki. ODA organizuje projekty artystyczne
w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Współpracuje z galeriami, instytucjami artystycznymi, związkami twórczymi i innymi organizacjami w zakresie popularyzacji kultury i sztuk wizualnych. Podstawowe obszary aktywności ODA dotyczą działalności wystawienniczej i edukacyjnej.
Program wystawienniczy oparty jest na promowaniu najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej, ukazywaniu różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. Wystawy organizowane w ODA ukazują całe spektrum przemian dokonujących się w sztuce najnowszej.

Kurator artystyczny VII edycji: Grzegorz Borkowski
Kurator organizacyjny Biennale: Gordian Piec
Dyrektor ODA: Andrzej Hoffman