Ostatnich kilka lat było dla nas wszystkich znamienne poprzez nagromadzenie klęsk o „apokaliptycznym” wręcz wymiarze. To stąd odwołanie do dwóch jeźdźców z Apokalipsy wg św. Jana: zarazy i wojny. Znakomicie to ilustruje słynna grafika A. Dűrera: „Czterej jeźdźcy Apokalipsy”.
Przypomnijmy, że „apokalipsa” – to po grecku „zdjęcie zasłony” – a więc wyjście z ukrycia, ujawnienie prawdy; niemniej apokalipsę zawsze rozumiano jako synonim końca, choć także początku… Żyjemy więc w czasie, w którym ugruntowują się zjawiska adekwatne do tych przeczuć; wyczerpują się tradycyjne formy doświadczanej rzeczywistości, zmienia się natura świata; pojawiają się nowe, inne byty, łączące w sobie to co stare, co jest w stanie wyczerpania, z tym, co nowe, a co wyraża nasz świat i aktualne potrzeby naszego życia. W tej mierze wiodącą rolę, w sensie uwidocznienia czyli wizualnego zapisu i swoistej kulturowej interpretacji tych zmian, może dostarczyć sztuka, z jej wyczuleniem na to wszystko co wnosi aktualny czas. Sztuka jest bowiem szczególnie predestynowana do oddania i „przepracowania” traumy jakiej ulegamy wobec nieoczekiwanych i tragicznych dla nas wydarzeń. Spróbujemy więc przyjrzeć się twórczości (szczególnie malarskiej) reagującej na tę traumę, i jej się przeciwstawiającej, w propozycjach artystów – skupionych w lokalnym, dolnośląskim związku artystycznym.
Wobec tego Zarząd O.D. ZPAP przygotowuje wystawę prac swoich członków – przede wszystkim malarzy – którzy podjęli się artystycznego oddania ich osobistych doświadczeń, wiążących się z tym czasem i jego wydarzeniami. Prosimy zatem o deklarację uczestnictwa w wystawie wraz z przedłożeniem propozycji dwóch do trzech prac odnoszących się do tego tematu. Z tym, że nie chodzi tu o dosłowną interpretację; np. tylko o figuratywne przedstawienie, ale o wszelkie metaforyczne czy symboliczne, a więc także abstrakcyjne odniesienie się środkami artystycznymi do własnych doznań, przeżyć czy też traumy – odczuć wiążących się zarówno z doświadczeniem przeżytej pandemii coronavirusa, czy lękami generowanymi przez toczącą się obok nas wojną z Ukrainą. Odwołanie się do dwóch jeźdźców Apokalipsy nie wyklucza, że być może już wkrótce mogą dołączyć dwaj pozostali: kryzys (gospodarczy) i śmierć; w tym także tkwi potencjalny powód naszych obaw i przeczuć – na co powinna zareagować sztuka.

Kurator: Andrzej Saj
sale dawnej Galerii Awangarda BWA Wrocław przy ul. Wita Stwosza.
06.07-26.08.2023