Trzy lata, które minęły od ostatniej edycji Triennale, nie były łatwe dla początkujących twórców i twórczyń. Pandemia nie tylko opóźniła debiut wielu artystów, lecz także w znacznym stopniu zmieniła sposoby edukacji oraz komunikacji. Kolektywne poczucie bezradności oraz świadomość pogłębiających się nierówności społeczno-ekonomicznych spotęgowały również wrażenie zbliżającej się katastrofy. W końcu pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę boleśnie otworzyła rozdział, który wielu uważało za dawno zamknięty.

Jednak wśród tych niepokojących okoliczności pojawiły się również przebłyski nadziei. W odpowiedzi na pandemię, kryzys na granicy z Białorusią oraz przybycie do naszego kraju milionów ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie powstały liczne, oddolne inicjatywy i wspólnoty, których członkowie i członkinie zaangażowali się w działania pomocowe. Społeczeństwo obywatelskie dowiodło swojej sprawczości, udzielając realnego wsparcia osobom znajdującym się w tragicznej sytuacji.

Stworzonemu przez nas otwartemu naborowi na tegoroczne Triennale przyświecała idea utrwalenia nastrojów wspólnototwórczych i uwzględnienia głosów ukraińskich artystów, którzy wywarli duży wpływ na kształt polskiej sceny artystycznej. Odeszliśmy również od normatywnych kryteriów selekcji, a naszym celem stało się wspieranie inkluzywności i otwartości, przekraczanie ograniczeń wiekowych oraz niezwracanie uwagi na stopnie uniwersyteckie czy przynależność narodową.

Na tworzonej w ten sposób wystawie prezentujemy prace dziewiętnastu artystów, którzy obnażają opresyjne systemy i wskazują na możliwe ścieżki transformacji. Wszyscy oni w wyraźny sposób badają przeszkody w tworzeniu prawdziwej wspólnoty, jako rozwiązanie sugerując wzajemną troskę i nieustanne podsycanie własnej kreatywności, przyczyniających się do budowy lepszej przyszłości.

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora

10. Triennale Młodych: Utrwalanie / X Трієнале Молодого Мистецтва: Утривалення WYSTAWA W CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
24. 06. 2023 – 3. 09. 2023
Kuratorzy: Stanisław Małecki Lia Dostlieva Andrii Dostliev