Wystawa najnowszych prac profesora Stanisława Ryszarda Kortyki, artysty i pedagoga od lat 60. związanego z wrocławską Akademią, obejmuje obrazy powstałe w ciągu ostatnich paru lat. W tych pełnych dostojnej ciszy kompozycjach umowna, oniryczna przestrzeń splata malarską materię z poetycką wrażliwością. Daleki horyzont wyznacza bezkres czasu, zmierzch i świt nadchodzącego nowego, kadruje moment zawieszania między przeszłością, a przyszłością, wiecznością i teraźniejszością. Płótna prezentowane są w zestawieniu z niepokazywanymi od dawna, wczesnymi realizacjami na papierze. Pokaz stanowi domknięcie cyklu monograficznych wystaw malarza, organizowanych z okazji 50-lecia jego twórczości.

Tytułem Obrazy szóstej dekady nawiązuję do inaugurującej cykl wystaw z okazji 50 lat pracy twórczej prezentacji w Muzeum Okręgowym Zamek w Sandomierzu z 2019 roku i kończącej ten cykl wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia w 2022 roku. Te dwa pokazy zatytułowałem Obrazy pięciu dekad. Jak dotąd była to najszersza prezentacja prac z lat 1969 – 2019. Z powodu pandemii harmonogram jubileuszowych wystaw musiał być gruntownie zmodyfikowany. Nie odbyła się wówczas zaplanowana w tym cyklu wystawa w Neonie.
Czas pandemii nie wpłynął jednak na tok mojej pracy. To właśnie w tym okresie powstał szereg obrazów, w których tylko pośrednio niepokój tego czasu miał jakieś znaczenie. W obrazach z czterech ostatnich lat pojawiło się dużo światła, jedynie mocne kontrasty mogły znamionować odczucie pewnego niepokoju. A także uobecniły się coraz wyraźniejsze odniesienia do pamięci, czasu i trwania elementów mających pewne odniesienia do natury. To właśnie te obrazy w większości znajdują się teraz na wystawie w Galerii Neon. Uzupełnieniem jest niewielki aneks w postaci kilku wczesnych prac na papierze z przełomu lat 60. i 70. Zdecydowałem się na „ujawnienie” tych prac jako wspomnienie o mojej debiutanckiej wystawie w Galerii Kalambur w 1970 roku, ale też z myślą o otwierającej się wtedy niewiadomej w rozwoju mojej twórczości.

Stanisław R. Kortyka

Stanisław Ryszard Kortyka urodzony w 1943 roku. Emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego, w których prowadził dyplomujące pracownie malarstwa. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy twórczej brał udział w około 200 wystawach krajowych, środowiskowych i zagranicznych.
Swoje malarstwo i rysunek prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W Wydawnictwie Ossolineum opublikował trzy zbiory poezji. Otrzymał Nagrodę Główną Prezydenta Wrocławia na Dolnośląskich Wystawach Sztuki w dziedzinie malarstwo w 2004 roku i Nagrodę Prezydenta Szczecina na XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 2006 roku. W 2019 roku ukazał się obszerny album–monografia „50 lat pracy twórczej 1969 – 2019” wydany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Biblioteki UZ, BWA w Rzeszowie, Sandomierzu, Przemyślu, Kielcach, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Luciano Benetton Collection, Fabrica. W 2014 roku otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

tekst i zdjęcia: dzięki uprzejmości autora

 

Stanisław R. Kortyka
Obrazy szóstej dekady

6.10—10.11.2023
Wernisaż 6.10, godz. 17:00

Galeria Neon ASP Wrocław
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności
ul. Traugutta 19/21, Wrocław