Emanacja zachwytu nad pięknem kosmosu, ziemskiej przyrody oraz nad ludzkimi osiągnięciami stała się elementem konstruującym filozofię Pawła Jacha, artysty, który w swoich poszukiwaniach odnosi się do futurystycznych i surrealistycznych estetyk. Najnowsze serie obrazów olejnych „Multikulti” i „Hortus Conclusus” przedstawiają sylwetki mężczyzn, akty młodzieńców, za pomocą których Jach wyraża aprobatę dla na naturyzmu, związków partnerskich, idei wolnej miłości czy różnych tożsamości płciowych.

Drugim biegunem wystawy jest prezentacja rzeźb Krystiana Truth Czaplickiego, który w swojej sztuce podejmuje temat struktur władzy, kwestionowania norm społecznych, a także wizualizuje bieżące niepokoje polityczne. Scalona z pacyfistycznym emblematem, masywna i dominująca sylweta półnagiego mężczyzny jest tu rodzajem satyry społecznej odnoszącej się do współczesnych wyobrażeń na temat człowieka XXI wieku.

Tekst i zdjęcia: materiał organizatora

 

Iron Man
Paweł Jach & Krystian Truth Czaplicki
12.04 – 10.05.2024

Galeria Mieszkanie Geppertów
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2 (wejście od podwórza)

 

Wydarzenia towarzyszące:

12.04 godz. 19:00
Wernisaż połączony z oprowadzaniem kuratorskim
galeria Mieszkanie Geppertów

12.04 – 03.05.2024
„Iron Man” wystawa w galerii Szewska
wystawa całodobowa

Kuratorka: Anna Kołodziejczyk
Szczegóły oraz tekst kuratorski: https://arttransparent.org/event/iron-man/