Filip Kampka po raz kolejny w swojej twórczości sięga po zagadnienia związane z pamięcią. Tematem przewodnim wystawy w Galerii EL są motywy z obszaru pamięci wizualnej. Tytułowe „Wyzwalacze” stanowią klucz do naszej przeszłości. W założeniu artysty mają wywoływać retrospekcje, doprowadzić do wybudzenia w widzu zapomnianych obrazów i przeżyć z jego przeszłości.

„Bazując na swoich doświadczeniach, mogę powiedzieć, że bodziec ten [wyzwalacz] może przyjmować różne formy – odsyłając nas często do rzadko eksplorowanych rejonów. Zastanawia mnie, jaka forma tego czynnika zdaje się być najbardziej skuteczna.” Kampka, zgłębiając różnorodne aspekty pamięci wizualnej, stworzył kolekcję prac, które oddziałują na nasze zmysły i emocje. Ekspozycja składa się z zapachów, kolorów i tekstu, stanowiących rolę aktywatorów, odblokowujących wspomnienia. Wystawa ta, to nie tylko odkrywanie własnej pamięci wizualnej, ale także osobista podróż każdego z nas w głąb prywatnych doświadczeń. Dzięki „Wyzwalaczom” Filipa Kampki mamy możliwość wyłowienia wspomnień ukrytych w indywidualnych przeżyciach.

Filip Kampka – ur. 27 marca 1996 roku w Częstochowie. Jest absolwentem wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w czerwcu 2021 roku obronił dyplom z wyróżnieniem. Finalista kilku ogólnopolskich konkursów artystycznych. Uczestnik wielu wystaw na terenie kraju. Kilkukrotny stypendysta Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego obrazy zostały zakupione do kolekcji mBanku w roku 2020 i 2021. Wiele obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych. W latach 2021-2023 uczył malarstwa i rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Od 2023 roku student w szkole doktorskiej na macierzystej uczelni. Żyje, tworzy i pracuje w Elblągu. Tym, co wydaje się stałe w działaniach Filipa Kampki, jest dotykanie obszarów zagadnienia pamięci i upamiętniania. Bazując na wspomnieniach ważnych miejsc ze swojej historii, artysta stara się wydobyć zapamiętane materie, łącząc je intuicyjnie z wyciąganymi z pamięci formami czy kolorami. Całość, po przejściu weryfikacji, zaczyna stanowić specyficzny pomnik tego, co wydaje się być esencją. Duży wpływ na artystę miały dzieła takich myślicieli jak Maurice Merleau-Ponty, Mircea Eliade, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur czy Michel Foucault – ale największy mama i tata.

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora

Wyzwalacze
Filip Kampka
09.05 – 16.06.2024
Kuratorka: Joanna Mierzejewska
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu