Cechy wspólne, cechy wyjątkowe to pierwsza z cyklu wystaw prezentujących twórczość młodych artystów w dialogu z pracami z Kolekcji MMA (Museum Modern Art Hünfeld) oraz pozostałymi zbiorami Centrum Sztuki Galeria EL.

W 2011 roku Gerard Blum Kwiatkowski, założyciel i pierwszy szef Galerii EL, przekazał jej dużą część swojej kolekcji. Składa się z ponad 200 prac artystów tworzących w nurcie sztuki geometrycznej. W kolekcji MMA znajdują się prace takich artystów jak Wanda Gołkowska, Kajetan Sosnowski, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński, Matti Kujasalo czy Rupprecht Geiger.

Przemysław Garczyński jest pierwszym artystą zaproszonym do udziału w cyklu wystaw Cechy wspólne, cechy wyjątkowe. W swojej twórczości czerpie on z doświadczeń sztuki konkretnej, na której opiera się kolekcja MMA. Wykorzystując podstawowe figury geometryczne, starannie konstruuje klasyczne pejzaże o uproszczonej formie. Poprzez harmonijne układy Garczyński interpretuje otaczający go świat, przekładając go na język symboli. W niemal każdym obrazie widzimy horyzontalny podział na dwie płaszczyzny – ziemię i niebo – wypełnione formami układów architektonicznych. Kolor w twórczości Garczyńskiego jest kolejnym ważnym elementem kreowanej przez niego rzeczywistości. Za pomocą silnych kontrastów tworzy on wibrującą rzeczywistość o wyraźnych psychodelicznych cechach.

Wystawa prezentowana jest na dwóch piętrach empory, zbudowanej w 2011 roku i zaprojektowanej specjalnie do ekspozycji kolekcji MMA. Jej industrialny charakter o monumentalnej stalowej konstrukcji stanowi oprawę dla dialogu silnie zgeometryzowanych kompozycji Garczyńskiego i obrazów z elbląskiej kolekcji.

Przemysław Garczyński – urodzony w 1988 w Lublinie. Ukończył grafikę na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa jako asystent. Zajmuję się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką artystyczną. Prace artysty znajdują się w m.in. kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, kolekcji Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie a jeden z rysunków artysty znajduje się na księżycu Moon Drawing Project / Moon Arts Ark 2016).

Tekst i zjeica: materiały organizatora

Przemysław Graczyński
Cechy wspólne, cechy wyjątkowe
23.05-07.07.2024
Kurator: Maciej Bychowski
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu