Osiedle Brochów na kilka dni czerwca (21–25.06.2024) odwiedzi jeden z najciekawszych festiwali sztuki współczesnej w Polsce – Przegląd Sztuki SURVIVAL – organizowany od 2003 roku we Wrocławiu przez fundację Art Transparent.

SURVIVAL odbywa się zawsze poza muzeami i galeriami sztuki – nierzadko w miejscach porzuconych i na co dzień niedostępnych, czasami w gmachach publicznych oraz na otwartych przestrzeniach. Wystawa sztuki 22. SURVIVALU odbędzie się w pięciu lokalizacjach osiedla Brochów w: dawnym krawiectwie ciężkim, willi przy ul. Semaforowej, wieży ciśnień, kiosku oraz na dworcu. Na zielonym skwerze obok Biedronki znajdzie się kilka prac artystycznych oraz klub festiwalowy, gdzie będzie można wziąć udział w spotkaniach Sceny Społecznej, a także w warsztatach dla dzieci organizowanych przez Made in Brochów.

Głównym tematem tegorocznego SURVIVALU jest romantyzm: pytanie o to, jakie znaczenia i wartości wywodzące się z polskiej – oraz regionalnej i europejskiej – tradycji romantycznej trwają do dziś i jak kształtują nasze postrzeganie współczesności. Romantyzm jako nurt w sztuce w Polsce utożsamiany jest z walką o niepodległość i marzeniem o powstaniu niezależnego państwa opartego na zbawiającym Europę mesjanizmie. Jednocześnie w całej Europie romantyzm towarzyszył kształtowaniu się koncepcji narodu – takiej, jaką dziś pojmujemy – i w pewnym sensie kształtował narodowe estetyki. Romantyczne zawierzenie temu, co niewidoczne, niedostępne rozumowi i umykające naukowemu poznaniu pozwoliło uczestniczyć duchom w narodowotwórczych procesach. I tak w Polskiej tradycji niepodległość okazuje się nierozerwalnie spleciona z tym, co niepodlegające rozumowi.

Tytuł „Frenezja i niepodległość” zapożyczony jest z „Gorączki romantycznej” Marii Janion, w której ta wybitna znawczyni romantyzmu pisze:
„Gorączka romantyczna to fantastyka i przeżycie kosmosu, to tragizm i rewolucja, to frenezja i niepodległość, to przede wszystkim odkrycie nowej cudowności, nowej, gdyż okazało się, że cała rzeczywistość – widzialna i niewidzialna – jest »cudowna«, naładowana nieoczekiwanymi znakami i znaczeniami, eksplodująca »cudami« w każdym najdrobniejszym nawet wydarzeniu”.
Jedną z najistotniejszych cech romantyzmu jest duchowy przepych, naddatek emocjonalny, osobliwy nadmiar i intensywność, które każą patrzeć na świat jako nieprzeniknioną zagadkę pełną symboli, tajemnych komunikatów oraz nadludzkich tajemnic. Irracjonalizm jest cnotą, a niesamowitość – rzeczywistością. W roku pytamy o inny możliwy obraz romantyzmu na płaszczyźnie emocji, mitów i faktów, oraz o to, ile z jego wytworów, przekonań i sposobów tłumaczenia świata towarzyszy nami do dziś.

Tekst i zdjęcia: materiały organizatora

 

Zespół kuratorski: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta

Osoby artystyczne: Qais Assali, Mihaela Drăgan, Agata Dyczko, Łukasz Dziedzic, Magdalena Ferdyn, Cristina Ferreira-Szwarc, Ania Grzymała, Dobro Hada-Jasikowska, Jakub Jakubowicz, Agnė Jokšė, Katsiaryna Kardash, Alex King & Angelika Ustymenko, Aliaksei Kolas, Wiktoria Kucharczak, Jan Kowalski, Nikita Krzyżanowska, Agata Lankamer, Magdalena Lara, Ant Łakomsk, Dominika Macocha, Yarema Malashchuk & Roman Khimei, Aisha Mershani, Alicja Paszkiel, Tomasz Paszkowicz, Justyna Plec, Berenika Pyza, Dominik Ritszel, Anna Siekierska, Marta Stysiak, Karolina Szymanowska, Jakub Zasada, Liliana Zeic, Agata Zemla, zoutezee, Or Zubalsky
Grupy osób artystycznych: Bagno Zin oraz Alexey Lunev, Małgorzata Mycek, Raman Tratsiuk, Katarzyna Wojtczak

22. Przegląd Sztuki SURVIVAL
FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ
21–25.06.2024
osiedle Brochów, Wrocław